Velg språk

Personvernerklæring for tilkoblede enheter

Vi i SharkNinja er til for å oppfylle vår misjon om å “ha en positiv innvirkning på folks liv, hver dag, i hvert eneste hjem”. Dette innebærer at vi gjør alt vi kan for å beskytte personvernet ditt og sikre personopplysningene dine.  

Når du laster ned mobilappene våre, kan du styre og overvåke Shark Robot eller Ninja Grill ved hjelp av telefonen eller andre kompatible enheter. 

Denne personvernerklæringen tar sikte på å informere deg om hvordan vi samler inn, bruker, utleverer og lagrer personopplysninger når du bruker: 

Shark robotics 

• enhver mobilapplikasjon (“appen”) som gir støtte til disse produktene. 

• delta i en forskningsundersøkelse eller testing. 

Hva er en tilkoblet enhet? 

En tilkoblet enhet kobler sammen maskinvare, programvare, fastvare og aktuatorer som gjør at enhetene kan kobles sammen, samhandle og fritt utveksle data og informasjon. 

Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine? 

SharkNinja er ansvarlig for å bestemme “hvorfor” og “hvordan” personopplysningene dine samles inn. For å kunne levere tjenestene våre bestemmer vi også hvilke godkjente organisasjoner vi deler personopplysningene dine med.  Alle disse organisasjonene er forpliktet til å iverksette egnede sikkerhetstiltak og har spesifikke kontraktsvilkår for “hvordan” og “når” de har lov til å bruke personopplysningene dine på våre vegne.  

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor 

Vi samler inn, oppbevarer og behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning som følger: SharkNinja Europe Ltd og SharkNinja Operating LLC fungerer som felles behandlingsansvarlige. 

Barn  

Våre produkter er ikke beregnet barn under seksten (16) år. Hvis vi blir oppmerksomme at vi har samlet inn personopplysninger fra barn, gjør vi alt vi kan for å slette disse opplysningene. 

Deling og overføring av personopplysninger 

Vi kan dele opplysningene dine med tredjeparter som hjelper oss med å levere tjenester til deg. For eksempel kan bruksdata brukes av tredjeparts tjenesteleverandører. Dette skjer bare når du kobler smartproduktet ditt til SharkClean-appen eller NinjaGrill-appen. 

Vi har kontrakter med disse leverandørene som fastsetter at de ikke kan gjøre noe med personopplysningene dine uten instruksjoner fra oss, og at de leverer tjenestene sine via sikre metoder. 

Vi vil dele personopplysningene dine hvis vi blir bedt om å gjøre det av politimyndigheter eller tilsynsorganer som har hevdet en lovlig rett til å få tilgang til slike opplysninger, til våre juridiske rådgivere eller hvis det er nødvendig for å beskytte vår eiendom, våre interesser og rettigheter. 

Ved salg av hele eller nesten hele virksomheten vår eller en annen lignende transaksjon (f.eks. salg av en divisjon eller forretningsenhet), kan vi overføre eller utlevere personopplysningene dine til en kjøper eller potensiell kjøper, som kan samle inn, bruke og utlevere slike opplysninger med det formål å evaluere og/eller gjennomføre en foreslått transaksjon eller drive og administrere den oppkjøpte virksomheten, eller for andre formål som er angitt i erklæringen. 

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine? 

Vi oppbevarer bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene vi har samlet dem inn for, og som er beskrevet i denne erklæringen, og så lenge loven krever det: 

• Så lenge du har en konto hos oss og er en aktiv bruker.  

• Vi kan oppbevare personopplysningene dine i 6 år når du har kjøpt et produkt fra oss, for å ivareta garantien din og våre forpliktelser i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.  

• Vi kan oppbevare personopplysningene dine inntil fristen for eventuelle rettslige innsigelser mot levering av varene eller personskadekrav er utløpt. 

• Vi kan oppbevare personopplysninger i lengre tid dersom vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til relevante juridiske, skattemessige og regnskapsmessige formål. 

 

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

SharkNinja er sterkt forpliktet til å holde personopplysningene dine trygge. Vi har iverksatt spesifikke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang. 

Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til de som har et reelt forretningsmessig behov for å kjenne til dem. De som behandler opplysningene dine, gjør det kun på en autorisert måte og er underlagt taushetsplikt. 

Selv om vi tar alle forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine, er det viktig at du holder passord, kontoopplysninger og annen brukerinformasjon sikker og konfidensiell. 

Internasjonal overføring av personopplysninger 

Vi opererer globalt og kan overføre personopplysningene dine til andre kontorer i SharkNinja eller til godkjente partnere på steder rundt om i verden. Vi ønsker at du skal få den beste servicen og kundeopplevelsen, og for dette formålet kan vi dele personopplysningene dine utenfor landet der du først delte dem med oss. Når vi gjør dette, vil det alltid være for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og der vi er fornøyd med beskyttelses- og sikkerhetsnivået som er implementert i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Overføringer av personopplysninger innen SharkNinja (inkludert overføringer utenfor EØS) reguleres av en avtale mellom selskapene. 

Når vi deler, bruker eller overfører personopplysninger med andre organisasjoner, særlig utenfor EØS, bruker vi godkjente standardkontraktsklausuler eller iverksetter andre tiltak i henhold til gjeldende personvernlovgivning for å sikre at disse overføringene gir tilstrekkelig beskyttelse. 

Dine personvernrettigheter 

Under visse omstendigheter, som GDPR og CCPA, kan du utøve rettighetene du har i henhold til gjeldende personvernlovgivning på følgende måte: 

• Rett til å få tilgang til personopplysninger om deg og til å be om kopier av personopplysningene dine. 

• Du har rett til å be oss om å gjøre endringer og korrigere personopplysningene dine hvis du mener de er feilaktige. Du har også rett til å be om at opplysningene kompletteres hvis du mener de er ufullstendige. 

• Rett til å be om at personopplysningene dine slettes. 

• Rett til begrensning av behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. 

• Rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine der behandlingen av personopplysningene dine er basert på våre berettigede interesser. Hvis vi bruker personopplysningene dine til direktemarkedsføring, kan du be oss om å slutte, og vi vil etterkomme din anmodning. 

• Rett til å motsette seg og ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling (inkludert profilering) som kan ha rettslige virkninger for deg eller påvirke deg i betydelig grad. 

• Rett til dataportabilitet. Du kan be oss om å overføre personopplysningene dine til deg eller til en tredjepart du har valgt, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne retten bare gjelder under visse omstendigheter. 

• Rett til å trekke tilbake samtykket når som helst med virkning for fremtiden. I hver av våre e-poster gir vi deg en lenke der du kan endre preferansene dine eller avslutte abonnementet. Du kan også kontakte oss via e-post på privacy@sharkninja.com. 

Rett til å klage til et datatilsyn 

Du har også rett til å sende inn en klage til den lokale tilsynsmyndigheten, riksadvokaten eller andre relevante tilsynsmyndigheter, avhengig av hvor du bor, hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovgivning. 

Kontakt oss 

Du kan kontakte oss via e-post, på nettet via vårt webskjema og per post. 

Vår postadresse i Storbritannia er SharkNinja Privacy Team, 3150 Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB. 

Vår postadresse i USA er SharkNinja Privacy Team, 89 A St., Needham, MA 02494. 

Vår e-postadresse er privacy@sharkninja.com  

Klikk her for å sende inn en forespørsel fra den registrerte. 

Endringer i personvernerklæringen 

Vi vil jevnlig gjennomgå og oppdatere denne erklæringen, så vi oppfordrer deg til å lese den med jevne mellomrom. Hvis vi endrer personvernerklæringen vår på en måte som i vesentlig grad endrer hvordan vi behandler personopplysningene vi har om deg, vil vi varsle deg om vesentlige endringer ved å legge ut en melding på nettsidene våre eller ved å sende deg en e-post (hvis du har registrert e-postopplysningene dine hos oss). 

Eventuelle vesentlige endringer i behandlingen trer i kraft tidligst tretti (30) dager etter at de er varslet gjennom denne kunngjøringen.