DanishPrivatlivspolitik for tilsluttede enheder

Hos SharkNinja lever vi op til vores mission om at “have en positiv indflydelse på folks liv, hver dag i hvert hjem.” Det indebærer, at vi gør alt, hvad vi kan, for at beskytte dit privatliv og sikre dine personlige oplysninger.  

Når du downloader vores mobilapps, kan du styre og overvåge din Shark Robot eller Ninja Grill ved hjælp af din telefon eller en anden kompatibel enhed. 

Denne fortrolighedserklæring har til formål at informere dig om, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og opbevarer personlige oplysninger, når du bruger: 

Haj-robotteknologi 
enhver mobilapplikation (“appen“), der yder support til disse produkter. 
deltage i en forskningsundersøgelse eller test. 

Hvad er en tilsluttet enhed? 

En tilsluttet enhed forbinder hardware, software, firmware og aktuatorer, som gør det muligt for enhederne at forbinde, interagere og frit udveksle data og information. 

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger? 

SharkNinja er ansvarlig for at bestemme “hvorfor” og “hvordan” dine personlige oplysninger indsamles. For at kunne levere vores tjenester bestemmer vi også, hvilke godkendte organisationer vi deler dine personlige oplysninger med.  Alle disse organisationer er forpligtet til at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger og har specifikke kontraktlige vilkår om, “hvordan” og “hvornår” de har lov til at bruge dine personlige oplysninger på vores vegne.  

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi og hvorfor 

Vi indsamler, opbevarer og behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove som følger: SharkNinja Europe Ltd og SharkNinja Operating LLC fungerer som fælles dataansvarlige. 

Børn  

Vores produkter er ikke designet til børn under seksten (16) år. Hvis vi bliver opmærksomme , at vi har indsamlet personlige oplysninger fra børn, gør vi alt, hvad der er rimeligt for at slette disse oplysninger. 

Deling og overførsel af personlige oplysninger 

Vi kan dele dine data med tredjeparter, der støtter os ved at levere tjenester til dig. For eksempel kan brugsdata bruges af tredjeparts tjenesteudbydere. Dette sker kun, når du forbinder dit smartprodukt til SharkClean-appen eller NinjaGrill-appen. 

Vi har kontrakter på plads med disse udbydere, der fastsætter, at de ikke kan gøre noget med dine personlige oplysninger uden instruktion fra os, og at de leverer deres service via sikre metoder. 

Vi vil dele dine personlige oplysninger, hvis det kræves af retshåndhævende myndigheder eller regulerende organer, der har hævdet en lovlig ret til at få adgang til sådanne oplysninger, til vores juridiske rådgiver, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores ejendom, interesser og rettigheder. 

I tilfælde af et salg af hele eller stort set hele vores virksomhed eller en anden lignende transaktion (såsom et salg af en division eller forretningsenhed) kan vi overføre eller videregive dine personlige oplysninger til en køber eller potentiel køber, som kan indsamle, bruge og videregive sådanne oplysninger med henblik på at evaluere og/eller gennemføre en foreslået transaktion eller drive og administrere den erhvervede virksomheds anliggender eller til andre formål, der er angivet i meddelelsen. 

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger? 

Vi opbevarer kun personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, vi har indsamlet dem til, og som er beskrevet i denne meddelelse, og som påkrævet ved lov: 

• Så længe du har en konto hos os, og så længe du er en aktiv bruger.  

• Vi kan opbevare dine personlige oplysninger i 6 år, hvis du har købt et produkt hos os, for at lette din garanti og vores forpligtelser i henhold til gældende forbrugerlovgivning.  

• Vi kan opbevare dine personlige oplysninger, indtil tidsfristen for eventuelle juridiske indsigelser mod leveringen af varerne eller krav om personskade er udløbet. 

• Vi kan opbevare personlige oplysninger i længere tid, hvis vi er forpligtet til at gøre det i overensstemmelse med relevante juridiske, skattemæssige og regnskabsmæssige formål.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger? 

SharkNinja er stærkt engageret i at holde dine personlige oplysninger sikre. Vi har vedtaget specifikke tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, utilsigtet tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang. 

Vi begrænser adgangen til dine personlige oplysninger til dem, der har et reelt forretningsmæssigt behov for at kende dem. De, der behandler dine oplysninger, vil kun gøre det på en autoriseret måde og er underlagt en fortrolighedspligt. 

Selv om vi kan tage alle forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger, er det vigtigt, at du holder dine adgangskoder, kontooplysninger og andre brugeroplysninger sikre og fortrolige. 

International overførsel af personlige oplysninger 

Vi opererer globalt og kan overføre dine personlige oplysninger til andre kontorer i SharkNinja eller til godkendte partnere på steder rundt om i verden. Vi ønsker, at du skal have den bedste service og kundeoplevelse, og til dette formål kan vi dele dine personlige oplysninger uden for det land, hvor du først har delt dem med os. Når vi gør dette, vil det altid være til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og hvor vi er tilfredse med beskyttelses- og sikkerhedsniveauerne, der er implementeret i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Overførsler af personlige oplysninger inden for SharkNinja (inklusive dem uden for EØS) reguleres af en aftale mellem virksomheder. 

Når vi deler, bruger eller overfører personlige oplysninger med andre organisationer, især uden for EØS, bruger vi godkendte standardkontraktklausuler eller indfører andre foranstaltninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre, at disse overførsler giver tilstrækkelige garantier. 

Dine rettigheder til databeskyttelse 

Under visse omstændigheder, såsom GDPR og CCPA, kan du udøve de rettigheder, der er tilgængelige for dig i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning som følger: 

• Ret til at få adgang til personlige oplysninger om dig og til at bede om kopier af dine personlige oplysninger. 

• Ret til at anmode os om at foretage ændringer og rette dine personlige oplysninger, hvis du mener, at de er unøjagtige. Du har også ret til at bede om, at oplysningerne bliver suppleret, hvis du mener, at de er ufuldstændige. 

• Ret til at bede om at få dine personlige oplysninger slettet. 

• Ret til begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder. 

• Ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger, hvor behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på vores legitime interesser. Hvis vi bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, kan du bede os om at stoppe, og vi vil efterkomme din anmodning. 

• Ret til at gøre indsigelse mod og ikke være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling (herunder profilering), som kan have retsvirkninger for dig eller kan påvirke dig betydeligt. 

• Ret til dataportabilitet. Du kan bede os om at overføre dine personlige oplysninger til dig eller til en tredjepart, du har valgt, dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Bemærk venligst, at denne ret kun gælder under visse omstændigheder. 

• Ret til at trække samtykke tilbage til enhver tid med virkning for fremtiden. I hver af vores e-mailkommunikationer giver vi dig et tilsvarende link til at administrere dine præferencer eller afmelde dig. Du kan også kontakte os via e-mail på privacy@sharkninja.com. 

Ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed 

Du har også ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, statsadvokatens kontor eller anden relevant regulator, afhængigt af dit bopælssted, hvis du mener, at behandlingen af dine personlige data overtræder gældende lov. 

Kontakt os 

Du kan kontakte os pr. e-mail, online via vores webformular og pr. post. 

Vores postadresse i Storbritannien er SharkNinja Privacy Team, 3150 Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB. 

Vores postadresse i USA er SharkNinja Privacy Team, 89 A St., Needham, MA 02494. 

Vores e-mail er privacy@sharkninja.com 

Klik her for at indsende en anmodning fra den registrerede. 

Ændringer til fortrolighedserklæringen 

Vi vil regelmæssigt gennemgå og opdatere denne meddelelse, så vi opfordrer dig til at gennemgå den med jævne mellemrum. Hvis vi ændrer vores privatlivspolitik på en måde, der væsentligt ændrer, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, vi har om dig, vil vi advare dig om væsentlige ændringer ved at placere en meddelelse på vores websteder eller ved at sende dig en e-mail (hvis du har registreret dine e-mailoplysninger hos os). 

Eventuelle væsentlige ændringer i behandlingen vil træde i kraft tidligst tredive (30) dage efter meddelelse via denne meddelelse.